دوشنبه, 20 مهر 1394 ساعت 15:00

مفهوم بازاریابی یا Marketing Concept

مفهوم بازاریابی

Marketing Concept

یعنی اعتقاد به این که شرکت ها باید سیاست ها و برنامه ها و اقدامات خود را جهت رضایت مشتری تنظیم نمایند.

بازاریابی اینترنتی

گروه طراحی وب پارسیان پیش از این در زمینه طراحی وب سایت با وب سایت های پارسیان تبلیغ و پارسیان وب دیزاین حضور دارد.

این گروه با وب سایت MRSZ.IR در زمینه بهینه سازی سایت بصورت تخصصی کار میکند

و اینک در زمینه بازاریابی اینترنتی و بازاریابی دیجیتال بصورت آموزشی و ارائه خدمات بازاریابی اینترنتی و مشاوره  بازاریابی اینترنتی قدم گذاشته است